Dyslexie Screening test

Voor kinderen van 6,5 tot 16 jaar.

Misschien twijfelt u wel eens of uw kind dyslectisch is. Het leren lezen verloopt niet zo vlot als u had verwacht. Of uw kind lukt het maar niet om de spelling onder de knie te krijgen.

De Dyslexie Sreening Test is ontwikkeld om te bepalen hoe groot de kans op dyslexie is. Het is een screening test en dient niet om tot een uitkomst te komen op grond waarvan het kind zonder meer een label "dyslexie" krijgt. Hiervoor is een uitgebreider onderzoek nodig.

De test geeft handvatten; wat zijn de zwakkere en sterke kanten van het lezen en spellen bij het kind. In overleg met school kunnen de gegevens gebruikt worden voor een gericht behandelingsplan op school. Zowel ouders als scholen kunnen het kind aanmelden voor deze test, die in een rustige ruimte in de praktijk of op school kan worden afgenomen. Als er voldoende aanwijzingen zijn dat er sprake is van dyslexie is het belangrijk om een gespecialiseerd onderzoek te laten uitvoeren om te komen tot een dyslexieverklaring. Door de COTAN is de test als voldoende beoordeeld.

Prijs: €150,00. Dit is inclusief de intake, afname (ca 45 minuten), verslag en nagesprek.

Terug naar de homepage