Leesbegeleiding

Technisch lezen

Leerlingen met leesproblemen begeleid ik met CONNECT of RALFI, ontwikkeld door A. Smits, Hogeschool Windesheim, Zwolle. Binnen Connect wordt op zeer directe wijze een verbinding gelegd tussen schrijven en lezen. Uit onderzoek is gebleken dat het schrijven (motorische inprenting) een positief effect heeft op het leren lezen. Connect is geen vervanging van de leesinstructie in de klas, maar een aanvullend interveniërend programma voor zwakke lezers. In mijn praktijk bepaal ik middels toetsing en observatie het niveau, en voer de begeleiding een a twee keer per week uit. In samenwerking met de ouders en/ of leerkrachten wordt in totaal minimaal drie keer per week met dit gestructureerde programma gewerkt.

Boek: kijk mijn letter

CONNECT Klanken en Letters wordt toegepast in de eerste fase van het aanvankelijk leesproces. Het doel is klankbewustzijn, letter-klankkoppeling en het verbeteren van de technische leeshandeling.

In Connect Klanken en Letters leren kinderen nieuwe letters direct te lezen in woorden en ook in korte teksten.

CONNECT Woordherkenning wordt toegepast in de volgende fase: het doel is het volledig omzetten van alle letters binnen woorden om tot woordherkenning te komen. Het gaat vooral om de nauwkeurigheid.

CONNECT Vloeiend Lezen daarentegen heeft vooral tot doel het vloeiend lezen van tekst en het automatiseren van de woordherkenning. Het is geschikt voor leerlingen die nog erg langzaam, maar nauwkeurig lezen en nog vaak gebruik maken van een spellende strategie. In deze fase hebben kinderen nog te weinig stilleesvaardigheden om zelfstandig voldoende "leeskilometers" te maken.
RALFI

Voor leerlingen die langdurig veel te traag blijven lezen, maar wel de spellende leeshandeling beheersen is RALFI geschikt. Bij deze leerlingen blijft het AVI-niveau vrijwel stilstaan en het normale leesonderwijs blijkt ineffectief. Het centrale doel van RALFI is het verder verbeteren van de vloeiendheid en daarmee het leesniveau. Hiertoe lezen de leerlingen relatief moeilijke (een aantal AVI-niveaus hoger dan hun beheersingsniveau). In elke sessie van de week wordt met hetzelfde stuk tekst gewerkt, zodat de leerling aan het eind van die week die moeilijke bladzijde vloeiend kan lezen. Het positieve effect van dit "ondersteund herhaald lezen" is aangetoond.

Binnen CONNECT en RALFI is een stimulerende en ondersteunende rol van de begeleider essentieel. De manier van werken is zodanig, dat het aantal leesfouten zo klein mogelijk blijft. Leesplezier en leesmotivatie worden gestimuleerd, hierbij spelen aantrekkelijkheid van de teksten, de kwaliteit van de sociale interactie rondom het boek en de succeservaring een belangrijke rol.

Boeken

Terug naar de homepage