Spellingbegeleiding

Foto

De verschillende spellingmethodes in het onderwijs gaan over het algemeen uit inprenten en het gebruik maken van talrijke spellingsregels. Veel kinderen met spellingproblemen ( dyslexie) hebben hier echter geen baat bij. Woorden die zij goed geoefend hebben geven na een poosje opnieuw problemen. Vaak lukt het nog wel een spellingsregel te onthouden, maar weten zij niet in welke gevallen deze moet worden toegepast. Zij zien als het ware door de bomen het bos niet meer.

Deze kinderen hebben behoefte aan een andere aanpak. Dat is mogelijk door een manier van werken die gericht is op het automatiseren en het behoud van de spellingvaardigheid op lange termijn: de retentietraining.
Binnen deze training is het mogelijk om met regels te werken, maar niet beslist noodzakelijk.

Foto

Belangrijke aspecten binnen deze methode zijn: het bepalen van het spellingniveau, een selectie van (voor dit kind) moeilijke woorden, de training en de controle. De training bestaat uit het oefenen met maximaal 10 tot 15 moeilijke woorden, met of zonder computergebruik.

Na het oefenen op woordniveau kan geoefend worden op zinsniveau. Een meer diepgaande training wordt toegepast indien deze reguliere training niet tot voldoende (langdurig) resultaat leidt. In de loop van de behandeling wordt gekeken welke maatregelen het meest resultaat hebben en het best passen bij dit bepaalde kind.

Dat deze retentietraining voor een aantal spellingzwakke en dyslectische kinderen een uitkomst kan bieden, is reeds gebleken in de praktijk . In de eerste plaats voor die kinderen die niet goed reageerden op het aanleren en toepassen van regels.

Terug naar de homepage